Hướng dẫn chọn tuổi xông đất năm 2015 Ất Mùi để mang lại tài lộc cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Ất Tỵ

tuoi ty1 Hướng dẫn chọn tuổi xông đất năm 2015 Ất Mùi để mang lại tài lộc cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó.

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới (tốt nhất từ trên xuống):

  1. 1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – 15/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  2. 1970 (Canh Tuất – Xuyến thoa kim) – 14/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  3. 1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  4. 1957 (Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  5. 1960 (Canh Tý – Bịch thượng thổ) – 13/20đ — 2 yếu tố Hợp, 3 y/t Bình thường, 1 y/t Khắc
  6. 1963 (Quý Mão – Kim bạch kim) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  7. 1978 (Mậu Ngọ – Thiên thượng hỏa) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  8. 1987 (Đinh Mão – Lô trung hỏa) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc
  9. 1993 (Quý Dậu – Kiếm phong kim) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 y/t Bình thường, 0 y/t Khắc

Tử Vi Số Mệnh dựa vào 6 yếu tố (được liệt kê ở phần chi tiết) để tính điểm và sắp xếp thứ tự từ cao đến thấp. Có thể trong phần kết quả sẽ có những trường hợp như Thiên Can của khách khắc với Gia Chủ. Nếu để xét riêng 1 yếu tố nào đó thì ta